Подхранват над 1000 дървета в София с екологичен мулч

Алейните отвори в основите на дърветата по 4 основни булеварда в столицата  бул. "Г. С. Раковски", бул. "Ал. Дондуков", бул. "Ситняково" и бул. "В. Левски", както и тези по ул. "Черковна", са засипани с дървесен мулч. Тази посипка предотвратява загубата на влага в почвата, уплътнява почвата, намалява растежа на плевелите и поддържа благоприятна почвена температура. 

Мулчът е изцяло биологичен материал, който се произвежда от биоотпадъци  и в процеса на разграждането му в почвата я обогатява с хранителни вещества.

Използваният от Столичната община мулч е произведен изцяло от компостиращата инсталация на Общинското предприятие за третиране на отпадъците, в която се преработват градските био- и зелени отпадъци.

Към настоящия момент количеството на положения дървесен мулч е 15 240 кг. Предвижда се обогатяването на алейните отвори през есенния сезон да продължи и по бул. „Витоша“, бул. „Прага“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и други. През миналата година пилотно бяха посипани с мулч отворите на дърветата по бул. "Г. С. Раковски".

 

24.11.2017