Подай предложение за проект в Програмата на Столична община СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО

 

Срокът за подаване на предложения от гражданите, които да залегнат в бюджета на Столичната община за 2022 г., се удължава с един месец.

Все още можете да се включите в инициативата на Столична община СОФИЯ ИЗБИРА – кандидатурите се приемат до 31 януари 2022 г.

Най-новата програма на Столична община, която финансира проекти, предложени директно от гражданите, се провежда за втора поредна година, като този път е посветена на екологичните теми.

Бюджетът на Програмата е 1 000 000 лв. за 2022 г. като той може да бъде разпределен между няколко средни и по-малки проекти или да бъде реализиран чрез един по-мащабен проект с максимална стойност от 1 млн. лв.

 

Проектите могат да бъдат разработени и подадени от граждани, неправителствени и професионални организации в някоя от следните категории:

  • справяне с климатичните промени;
  • запазване на биоразнообразието;
  • увеличаване на дърветата в градска среда, зелени покриви, градско земеделие;
  • намаляване на замърсяването на въздуха;
  • алтернативни източници на енергия;
  • устойчиво придвижване;
  • намаляване на шума;
  • устойчивото управление на отпадъци (вкл. разделно събиране) и преход към кръгова икономика;
  • технологични решения за подобряване на околната среда.

Вече са постъпили първите предложения, но поради предстоящите празници, кметът на София удължава срока за подаване на проекти до края на януари.

 

След приключване на първия етап от Програмата – подаването на предложенията от гражданите – предстои разглеждането им от експерти в Столична община, които ще преценят единствено дали проектите могат да бъдат реализирани в рамките на следващата година и в определения бюджет. След което предстои финалният етап – обществено гласуване, което ще даде възможност гражданите да изберат най-добрите проекти от всички публикувани на сайта на Столична община предложения.

Допълнителна информация за кандидатстването и последващите етапи можете да откриете тук: https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto

 

15.12.2021