Почистват шахтите по Южната дъга

Механизирано почистване на дъждоприемни шахти се извършва в район "Подуяне" и по трасето на Южната дъга на "Столичен околовръстен път". В организацията участват екипи на фирмите оператори и „Софийска вода“, а контролът се осъществява от Столичен инспекторат.

Над 80 шахти на Южната дъга са почистени днес, а над 40 броя шахти – на бул. "Ботевградско шосе". Дейностите продължават. 

Почистването на вертикалната част се извършва координирано от фирмите, с които Столична община има договор за поддържане на чистотата. Проводимостта на връзките на дъждоприемните шахти с канализационната мрежа се осигурява от „Софийска вода“ АД.

Столичен инспекторат следи ежедневно за експлоатационното състояние на дъждоприемните шахти и контролира поддържането им, което зависи от метеорологичните условия, състоянието на приемащия канализационен клон и заустването от канализационната система на София.

 

 

08.01.2021