Почистването на речни корита в София продължава по график

Предстои да започне почистването на нови 4065 м речни корита

През изминалата седмица приключи почистването на нови 3195 м речни корита, дерета и отводнителни канали на територията на Столична община: дере „Витошки бор” (400 м) в район „Витоша”, река Църна бара (450м) в район „Надежда”, отводнителен канал в кв. "Кремиковци" (585м), река Войнежка (450м) в район „Нови Искър”, два участъка на река Слатинска (670м) в район „Подуяне” и отводнителен канал в с. Казичане (640м). Продължава почистването на реките: Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100м), Перловска (1210м) в район „Подуяне”, Шеовица (200м) в с. Иваняне, дере "Беравица" (625м) в район „Връбница” и дере „Радин дол” (420м) в район „Витоша”. Предстои да започне почистването на нови 4065 м речни корита, в четири участъка на река Буховска в гр. Бухово, район „Кремиковци” с обща дължина 1685 м, река Домуз дере (900м) в район „Овча купел”, река Селска (1000м) в с. Волуяк, река Селска река (450м) и безименно дере (30м) в с. Железница.

16.10.2017