Почистване на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите общинска собственост

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Почистване на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите общинска собственост”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД- 09-03-223/26.11.2013 г.

Цена на Документацията за участие - 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 27.12.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 06.01.2014 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси -1

***

Публикувано на 27.1.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедура с предмет: „Почистване на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите Общинска собственост” ще се състои на 29.01.2014г. от 11:00 часа в сградата на Столична община, ул. „Париж” №3, заседателна зала.

27.11.2013