Почистени са мраморните стени около минералните чешми на пл. „Бански“

Мраморните стени около минералните чешми в центъра на града на пл. “Бански“, които са е едно от най-посещаваните места от софиянци, са почистени. С помощта на механизация, щадяща повърхностите на стените, бяха отстранени драсканици, боя, лепенки и др., предизвикващи замърсяване.

Успоредно с това се подмениха и улични кошчета в пространството, което преди да се измие и дезинфекцира, беше основно почистено.

Почистен е и подлезът на ЦУМ от страната на бул. „Мария-Луиза“.

Цялостната организация по изпълнението е създадена от Столичен инспекторат.

12.11.2021