Почистени са близо 4 км речни корита в централна градска част

Въпреки изминалата дъждовна седмица, бяха почистени още 3800 метра речни корита, в т.ч. река Владайска в централна градска част - от бул. „Акад. Иван Гешов” до бул. „Сливница” (1740м),  река Ракита в с. Пасарел,  район „Панчарево” (1500м), река Желявска в с. Желява (400м) и река Какач - под и след мост на бул. „Ломско шосе” (160м).

Продължава плановото почистване на реките Искър в район «Кремиковци» - 5000м, река Бубляк и река Локорска в район „Нови Искър - общо 1550 м и река Градоманска в район „Банкя”- 100м. Ще се почистят още 1000 м от река Владайска в централната градска част - от бул. „Сливница” до бул. „Христо Ботев”. 

Нови 5140 метра започват да се почистват през тази седмица - река Янешница в с. Яна - 325 м, река Дзуката в с. Чепинци - 1000м, река Банска в район „Банкя” - 1445м, река Стара река в район „Витоша” - 1450м и безименни дерета в с. Кокаляне и с. Герман - съответно 420м и 500м.

Междувременно бе почистен от растителност водния и въздушния откос на язовирната стена на язовир „Суходол-2”, съгласно предписанията на комисия, назначена от областен управител на област София. 

 

20.06.2017