Почистени са 60 речни участъка, изгражда се временен защитен насип

Временен защитен насип с цел превенция от наводнение изгражда дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община. Насипът е с дължина 250 м и се изгражда чрез специализирана техника. Предпазният земен насип е направен на р. Искър в кв. “Димитър Миленков“ в София.

С цел превенция от наводнения Столичната община продължава почистването на речни корита за осигуряване на тяхната проводимост. В момента се почистват участъци от река Владайска в ж.к. „Сердика“, река Банска, река Червена, река Лозянски дол и река Габровница. Досега през тази година са почистени 60 броя речни участъци с обща дължина над 26 км. Премахнати са паднали дървета, клони и отпадъци, осигурена е проводимостта на водостоци и мостове на реките Искър, Владайска, Перловска, Клисурска, Суха река, Аджибарица и др.

Работата по почистването на речните корита продължава. Столичната община изпълнява ежегодна програма като тази година е осигурила финансиране за почистването на 97 броя речни участъци с обща дължина 45 км.

Извършва се денонощно наблюдение на водните нива на речните корита на територията на Столична община. Към момента проводимостта в коригираните речни корита е нормална.

28.07.2018