Почистени са 32 километра речни участъци в София

До този момент са почистили основно 32 километра речни участъци като река Владайска, в райони  „Възраждане“, „Сердика“, „Оборище“, „Подуяне“ и „Витоша“;река Перловска в районите „Средец“ и „Оборище“; река Суходолска, в районите „Илинден“ и „Надежда“; река Какач, в районите  „Връбница“, „Люлин“ и „Надежда“. В момента се почистват основно участъци от реките: Дреновичка – от вливане на река Ваташка до ул. „Сребърна” с дължина 1500 метра и река Кътинска – от мост на ул. „Искърско дефиле” до вливане в река Искър, с дължина 1020 метра, дере Люти дол - участък от ул. „Смесна китка” до ул. „10-ти километър”.

Изпълнява се и проекта за почистване и осигуряване на проводимостта на 5 километра от река Искър, в участъка от моста на Чепинско шосе до изградената корекция при Летище София. Дейностите започнаха през месец май. Средствата, в размер на 1 579 293 лева са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Срокът за приключване на дейностите е 5 месеца - до 10 октомври тази година. До момента са почистени 3738 метра.

Ежегодно Столичната община изпълнява Програмата за планово почистване на речните корита в урбанизираната територия на общината. За тази година  ще се почистят и ще се осигури проводимостта на водата в над 160 участъка от речни корита с дължина около 95 километра, включително и целогодишна поддръжка на реките в централната градска част.

 

15.08.2017