По повод 200 години от рождението на Георги Сава Раковски и във връзка с програмата на Столична община за честване на този юбилей РУО – София-град и Столична община обявяват конкурс за рисунка и есе

РЕГЛАМЕНТ

Конкурс за рисунка на тема:

Будителят Раковски в моето сърце

Условия за участие:

Право на участие имат ученици от IV до VII  клас от град София.

Изисквания към рисунката:

да отговаря на темата на конкурса

да бъде в размер 35/50 см.

Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, изписани на гърба на рисунката.

Творбите се изпращат в 1. СУ „П. П. Славейков“, ул. „Стара планина“ 11, в срок до 26.03.2021 г.

Конкурс за есе на тема:

Време иде, време бежи,

векове са крилати!

Г. С. Раковски, „Горски пътник“

Условия за участие:

Право на участие имат ученици от VIII до XII  клас от град София.

Изисквания към есето:

да отговаря на темата на конкурса

да бъде с обем до 1 стандартна страница А4, шрифт Times New Roman 12.

Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон.

Творбите се изпращат в един екземпляр на адрес София-1505, ул.,,Оборище“ №44 дирекция ,,Образование“ на СО, а след това РУО да извърши оценяването  или на електронен адрес: obrazovanie_so@abv.bg, като името на файла да са имената на автора. 

Изпращане на творбите – до 26.03.2021 г. (важи датата на пощенското клеймо или датата на изпращане по електронен път).

Обявяване на резултатите – на 13 април 2021 г. в 15 часа пред паметника на Г.С.Раковски в двора на Военна академия.

Авторите на номинираните есета и рисунки ще бъдат уведомени по телефона или по електронната поща в зависимост от посочения от тях адрес за комуникация.

Победителите в конкурса ще бъдат наградени от кмета на Столична община на церемония по повод 24 май.

Оценяването на рисунките и есетата ще бъде извършено от комисия, определена от РУО – София-град.

Награди за рисунки и за есета: 

Първа награда – 300 лв.

Втора награда – 200 лв.

Трета награда – 100 лв.

Част от рисунките ще бъдат изложени във Военна академия „Г. С. Раковски“, след което ще бъдат представени като пътуваща изложба в училищата, чийто патрон е Раковски.

Номинираните рисунки и есета ще бъдат публикувани в юбилейна книжка, издание на Столична община.

24.02.2021