По-голям бюджет със същите данъци и през 2018 г.

"Бюджетът на София за 2018 г. е  с близо 105 млн. лв. по-голям от тази година и възлиза на 1,433 млрд. лв". Това заяви зам.-кметът Дончо Барбалов при представянето на проекта за бюджет на СО на семинар, в който участват всички столични общински съветници, районни кметове и журналисти. "За следващата година от държавния бюджет на София се отпускат повече средства за образование, здравеопазване и социални дейности, но се планира увеличение и на собствените приходи на Столична община – с 30,4 млн. лв. Основната причина за този ръст е по-добрата събираемост на местните данъци и такси.  Освен това през последните две години се отчитат по-високи приходи от данък недвижими имоти, данък възмездно придобиване на недвижимо имущество и такса битови отпадъци. Значително се подобри и събираемостта на данъка върху МПС, след като регистрационната система на КАТ беше свързана с общинските масиви. Повечето лизингови компании за продажба на автомобили са регистрирани в София и приходите от данъка върху новозакупените превозни средства също влизат в бюджета на Столична община", обясни Барбалов.  

И през 2018 г. не се предвижда увеличаване на местните данъци и основните такси. 

Капиталовата програма на Столична община догодина възлиза на 497,79  млн. лв., като почти 105 млн. лв. са собствени бюджетни средства. Европейското финансиране по оперативни програми възлиза на 385 млн. лв.

За поддръжка, изграждане и ремонт на кварталните улици през 2018 г. са заложени над 37 млн. лв., а за улично осветление – 6 млн. лева. Над 34,5 млн. лева  са предвидени за строителство, основни ремонти и енергийна ефективност на детски градини и училища в столицата. 

В проектобюджета на СО за здравеопазване се предвиждат общо 44 млн. лв., от които собственото финансиране е 15,4 млн. лв., а 28,6 млн. лв. – от държавния бюджет. И през 2018 г. ще бъдат отпускани средства за скрининговите програми, които се провеждат над 5 години. 350 000 лв. бяха отпуснати през т.г. за профилактични прегледи за рак на млечната жлеза, които обхванаха преподавателки и персонал в училища и детски градини и работещите в градския транспорт. За общинската инвитро-програма с донорски яйцеклетки, която се провежда от 2015 г. насам,  отново ще бъдат отпуснати 70 000 лв. от бюджета на СО. 

Столична община ще продължи да дофинансира общинските многопрофилни болници за медицински дейности, които не се плащат от НЗОК. За тази цел през 2018 г. са предвидени близо 11 млн. лв.

18.12.2017