Плащането на местни данъци с отстъпка - до края на април
30 април е срокът, в който столичани могат да платят с отстъпка от 5% своите местни данъци за недвижими имоти и моторни превозни средства. За такса смет отстъпка няма.
Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са 30 юни - за първа вноска и 31 октомври - втора вноска.
Такса смет може да се плати на 4 вноски и сроковете са 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.
Съобщенията до собствениците на имоти отдавна са разпратени до посочените от тях адреси. Във всяко съобщение е посочен размерът на дължимите данък сгради и такса смет.
Съобщенията съдържат и QR - код, чрез който с мобилен телефон може да се направи връзка с интернет страницата на общината https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations
Там може да се направи справка или да се платят местните данъци по електронен път. За целта трябва да се попълнят две полета: ЕГН /Булстат и партиден номер или ЕГН/Булстат и ПИН номер, издаден от данъчните отдели на общината. Справка може да се прави и от електронната страница на НАП с издаден от приходната агенция ПИК.
Освен по електронен път или чрез различни финансови институции, плащането може да става и във всеки от 22-ата данъчни отдела на районните администрации на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Касите разполагат и с ПОС
28.03.2017