План за „Зелен град“ на София

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

През 2018 г. София е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за участие в инициативата „Зелени градове“, с което столицата ни ще получи безвъзмездна финансова помощ от банката под формата на 5-годишен план за реализиране на приоритетни екологични проекти. Планът ще бъде подготвен от екип от международни консултанти от PwC и Arup, като в процеса на разработването му ще бъдат включени широк кръг от местни заинтересовани страни. Предстои да бъдат провеждани и широки консултации с водещите политически сили в Столичния общински съвет, които целят постигане на консенсус по последващото реализиране на проектите и гарантират устойчивост на планираните дейности. Очаква се планът да бъде завършен в рамките на 1 година (през лятото на 2019 г.).

Поканата за участието на София в инициативата „Зелени градове“ на ЕБВР идва в продължение на последователните усилия на Столична община за подобряване на компонентите на околната среда в града. Пример за това  е проектът за закупуване на 30 електробуса за Столичния градски транспорт (2018-2019), който ще се реализира с подкрепата на ЕБВР.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

Откриваща конференция в София

На международна конференция в София, която се състоя на 08.06.2018 г. официално стартира процесът по разработване на Плана за „Зелен град“ на София, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие. С изказвания в официалната част се включиха директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в България – Лариса Манастърли, директорът на Програма „Зелени градове“ в Европейската банка за възстановяване и развитие – Найджъл Йоландес, зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. В работната част на конференцията бяха проведени няколко тематични уъркшопа с участието на широк кръг от заинтересовани страни. Бележките, мненията и коментарите ще бъдат обобщени и ще участват във формирането на финалната версия на плана.

„Горди сме, че Столична община е първата община в България, която се включва в програмата на ЕВБР „Зелени градове“, защото тук има много силен екип от професионалисти, който е направил много за подобряване на живота на гражданите. Ние вече имаме проект, който разработваме заедно – по закупуването на електробуси за "Столичния автотранспорт", което е още едно основание, че Планът за „Зелен град“ ще бъде повече от успешен“– това отбеляза по време на откриване на конференцията директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в България – Лариса Манастърли.

"Ние избрахме да поканим София да се включи в програмата „Зелен град“, защото градът показва значим напредък в развитието си. Разликата между това каква е София днес и каква е била преди години е очевидна, така че – уверени сме, че тук планът няма да остане само документ, а ще доведе до наистина значими резултати“. Това каза на свой ред директорът на Програма „Зелени градове“ в Европейската банка за възстановяване и развитие – Найджъл Йоландес.

„В лицето на Министерството на околната среда и водите Столична община има естествен съюзник за реализиране на устойчиви и значими екологични проекти – както досега, така и занапред. София е лидер във въвеждане на добри практики и разработване на ефективни модели, които след това се използват успешно и в другите градове в България“ –  подчерта по време на откриването и Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите.

„Искам да поздравя София за този амбициозен проект. Реализирането на План за „Зелен град“ изисква цялостен и интегриран подход – екологичен, икономически, дори социален, затова реализирането му е изключително важно. Пожелавам на София, чрез реализирането на този интегриран План, да се превърне в първата стъпка към една по-зелена България“ – отбеляза и Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Експертизата, която ЕБВР предложи да ни окаже, канейки ни за участие в инициативата „Зелени градове“, вярвам, ще бъде от голямо значение за екологичното развитие на града ни. Чрез нея имаме възможност да почерпим сериозен опит и да получим нови идеи за развитие, които да направят София още по-зелен град“ – коментира инициативата и зам.-кметът по околна среда на Столична община Йоана Христова.

 

Снимки от работната сесия на семинара:

 

Международна конференция за споделяне на опит между партньорите

На 12 юни в гр. Стокхолм (Швеция) се състоя Международна конференция – среща за споделяне на опит между представителите на различните градове – участници в Програма „Зелен град“ на Европейската банка за възстановяване и развитие. Чрез видео обръщение в срещата се включи и зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова. Тя поздрави участниците като подчерта, че Столичната община очаква Плана „Зелен град“, за да приоритизира бъдещите си стратегически действия в посока още по-зелена София. Тя припомни, че през последните години са направени сериозни инвестиции в отделните направления на околната среда в столицата (Интегрираната система за управление на отпадъците, подновяване и модернизация на "Столичния автотранспорт", изграждане на метрото, разширението и подобрението на зелената система) и подчерта, че очакваният анализ и препоръки на експертите от PwC и Arup, на които ще се базира и плана за “Зелен град“, ще дойдат като естествено продължение на усилията, които Столична община полага и ще продължи да полага и занапред за подобряване на компонентите на околната среда. 

 

Снимки от конференцията:


 

 

15.06.2018