Пилотен проект за скрининг на очното зрение

В периода от месец февруари до края на месец май 2017 година се проведе скрининг на очното зрение. Бяха извършени безплатни очни прегледи на 2609 ученици от първи и втори клас в 15 общински училища на територията на Столична община. Това съобщи доц. д-р Тодор Чобанов. Партньори в благотворителната инициатива бяха пациентската организация "Право на зрение", Софийското офталмологично дружество, организацията  на евреите в България "Шалом" и веригата "Оптики". Целта на прегледите бе осигуряване ранно диагностициране на очните заболявания, което стои в основата на успешното им лечение и осигуряване на нормалното физическо, умствено и психическо развитие на децата. Със скрининговите проучвания за зрителните функции бяха открити навреме 529 заболявания при учениците, които са насочени за обстоен офталмологичен преглед.

Цялата кампания се проведе при изключително добра организация, с активното участие на д-р Вяра Шумналиева - главен асистент в Медицински университет София, катедра по Офталмология.

 

  

26.06.2017