Пета МБАЛ – София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на обособена част за лечебно заведение

„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул.”Ген. Столетов” № 67 А, на  основание чл. 23., ал. 4. от НОЛЗ, обявява таен търг за отдаване под наем на обособена част от първи етаж в блок 5, към сградата на Пета МБАЛ, бул. „Столетов” № 67-А, с площ 578.24 кв. м, за лечебно заведение.

Начална цена:  4 200.00 лева на месец, без ДДС.

Депозит:  4 200.00 лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Дата на провеждане на търга: 31.10.2017 г., 10.00 ч., в сградата на болницата.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден  от 10.10.2017 г. до 30.10.2017 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжна документация.

Цената на един комплект документация е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 30.10.2017 г. Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.

Ако не се яви нито един кандидат, провежда се повторен търг, на 28.11.2017 г., при същите условия. Краен срок за подаване на документите за повторния търг – 27.11.2017 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 105

 

 

03.10.2017