Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и обслужващи помещения

„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул.”Ген. Столетов” № 67 А, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кабинети № 115, 116 и 117 и обслужващи помещения”, с обща наемна площ 163.89 кв. м., за „център за образно – медицинска диагностика с високо технологичен скенер”.
Начална цена:  2 080.00 лева на месец, без ДДС.
Депозит:  2 080.00 лева.
Дата на провеждане: 14.11.2017 г., 10.00 ч., в сградата на болницата.
Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., до 13.11.2017 г., след закупуване на конкурсната документация, чиято цена е 120 лв. с ДДС, платима в брой на касата.
Срок за подаване на предложения за участие – 13.11.2017 г.
Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.
Ако не се яви нито един кандидат, повторният конкурс се провежда на 12.12.2017 г., при същите условия.
Краен срок за подаване на документите за повторния конкурс – 11.12.2017 г.
За допълнителна информация: тел. 02/926 8 105

17.10.2017