Над 600 ученици от 5 столични училища преминаха обучение на Полигона на Столична община

От началото на новата учебна година 640 ученици са имали обучения за реакция при кризи на изградения от Столична община Полигон. Учениците са от трети и четвърти клас на пет столични училища: 104 ОУ ”Захари Стоянов”, 72 ОУ „ Христо Ботев” 4, 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, 105 СУ „Атанас Далчев”, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”. Те се запознават с правилата за поведение и реакция при различни природни бедствия, аварии и кризи.
Полигонът разполага с единствената по рода си вибрационна площадка и още 5 други модулни площадки, оборудвани с техника за различни кризисни ситуации, както и с две учебни зали, в които се представят филми с азбуката на оцеляването при различни природни бедствия. Учениците са получили практически знания за реакции при наводнение, земетресение и пожар. На открито са представени: обучение по безопастност на движението, спасяване на бедстващ от алпинисти, издирване на пострадал под руини при земетресение с виброфон и гасене на пожар. Чрез представяне на различни ситуации децата получават практически знания.
Столична община чрез Дирекция "Аварийна помощ и превенция", с директор Красимир Димитров, изгради полигона с модулни площадки за обучение и реакция при природни бедствия. Направена е програма за обучение, по която се извършва запознаване както на ученици, така и на институции и др.

 

16.10.2017