Периодично се дезинфекцират площите на "Пазари Юг"

Периодично се обработват с дезинфектанти пазарите в "Красно село", "Иван Вазов" и "Борово". По нареждане на изпълнителния директор на „Пазари ЮГ“ Николай Попов търговците могат да работят на щандовете само с индивидуални защити средства.

 

 

 

20.03.2020