Печатат се данъчните съобщения за собствениците на имоти в София

Започна печатането на 678 149 данъчни съобщения, които в следващите дни ще бъдат разпратени до собствениците на недвижими имоти в София. От тях юридическите данъчно задължени лица са 19 450. От бюджета на Столична община всяка година се отделят около 140 000 лв. за отпечатване и разпространение на писмата.
7 620 собственици са се отказали от хартиените съобщения и ще получат информацията на електронната поща, която са посочили.

В данъчните съобщения е изчислен размерът на годишния данък сгради и такса смет, които съответният собственик дължи за притежаваните от него имоти на територията на Столична община.
На отделен ред има информация за наличие на стари задължения. По закон, при плащане на местни данъци и такси постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване. Така че, ако имате висящ данък за минали години, при плащане сега ще се изчистят първо старите дългове, а не този за 2020 г.

Писмата съдържат и QR код, чрез който с мобилен телефон може да се направи връзка с интернет страницата на общината, където да се извърши справка или да се платят местните данъци.
Освен с ПИН код, издаден от общината, или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис.

Данъчната кампания в София започна официално в първите дни на февруари, но данъкът за моторните превозни средства може да се плаща още от началото на януари.
За данък сгради и данък МПС софиянци ползват 5% отстъпка, ако платят цялата дължима сума наведнъж до 30 април.
От началото на т.г. до момента 99 612 души вече са платили данък сгради, а 74 906 – данък МПС.
За такса смет отстъпка няма, но 100 236 столичани са внесли и тези задължения.
Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са: 30 юни – за първа вноска и 31 октомври – втора вноска.
Такса смет може да се плати на 4 вноски и сроковете са: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.
Освен по електронен път или чрез различни финансови институции, плащането може да става във всеки от 22-та данъчни отдела на районните администрации на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Касите разполагат и с ПОС устройства.

Декларация за отказ може да се подава не само в данъчните отдели на Столична община, а и по електронен път. За целта трябва да се влезе в раздел "Справка за задълженията и плащанията" на официалната е-страница на София – https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

21.02.2020