Патронажна грижа – София

 

Име на проекта: Патронажна грижа – София

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

Стойност: 652 636.70 лв.

БФП: 652 636.70 лв.

Съфинансиране: 0,00 лв.

Цел: Основна цел на проекта да бъде апробиран модел за патронажни грижи в домашна среда, следвайки условията на процедурата.

Период на изпълнение: 05.09.2019 – 11.01.2022

Кратко описание: Проектът ще осигури почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за ползвателите в техните домове, за да подпомогне ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки, до 2 часа на ден.

11.08.2022