Първото събитие край Триъгълната кула от крепостната стена на Сердика ще бъде през пролетта

Разкриването на културно-историческото наследство привлича туристи в София, каза кметът на столицата Йорданка Фандъкова. За 2016 г. има сериозен ръст в регистрираните туристи – увеличение от 11.45 % в сравнение с предходната година. Чужденците съставляват 62% от гостите на града, като техният брой се е увеличил с 14% в сравнение с 2015 г.

До 30 април т.г. трябва да бъде завършен проектът, а през май се надяваме, че ще открием първото събитие край Триъгълната кула на Сердика. Това каза зам.-кметът на София д-р Тодор Чобанов. В пространството ще могат да бъдат показвани дигитализираните колекции на различните музеи и библиотеки. Има голям интерес от страна на наши партньори от различни граждански организации и творци, каза също д-р Чобанов.

Столичната община изпълнява проекта „Античната история на София – културно-историческото наследство достъпно за всички" по мярка 1 на програма BG08 "Културно наследство и съвременни изкуства" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по договор с Министерството на културата.

Проектът включва строително-ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на 3 археологически обекта – археологически парк "Западна порта на Сердика", Базилика "Света София" и "Триъгълна кула от крепостната стена на Сердика".

Крепостните стени на Сердика, изградени през третата четвърт на ІІ в. сл.н.е. (176 – 180 г.), основно преустроени в края на ІІІ – началото на ІV в., удвоени по дебелина и значително подсилени през VІ в., играят основна роля в защитата на града до ХІV в. Устройството им е образец на военното строителство от различните епохи.

03.02.2017