Първо издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:

  •  Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
  •  Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
  •  Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Вижте повече на: https://tinyurl.com/mtms6a4h

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

30.11.2021