Първият залесителен сезон на „Новата гора на София“ 2 – Негован приключи

 

 В четирите уикенда на кампанията на Столична община се включиха 1230 доброволци, които засадиха 15 000 фиданки.

"Новата гора на София" е един от най-мащабните залесителни проекти на Столична община и цели създаването на зелени пояси в Столичната община. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

Благодарим на всички участници. Очакваме ви отново на есен.

10.05.2022