Първи работен семинар се проведе в новата лаборатория за иновации на Столична община

Тя е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills)

За първи път работен семинар с международно участие се проведе през септември 2018 г. в новата лаборатория за иновации на Столична община. Тя е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014 – 2020“. В лабораторията за иновации се планира да бъдат предоставяни обучения, консултации и менторство на младите хора на възраст между 15 – 29 години за насърчаване на младежките иновации и предприемачество, като услугите ще бъдат предоставяни в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Лабораторията е разположена на ул. „Сердика“ № 1 , етаж 3, в Столична библиотека – филиал „Сердика“.

Първият работен семинар събра представители на проектния консорциум, който включва Белград, Сърбия и Марибор, Словения, както и местни заинтересовани страни – общински институции; организации (представляващи местната младеж и образование) и бизнес сектора.

Обединени от темата за споделяне на добри практики на София в сферата на младежкото предприемачество и иновациите, участниците по проекта бяха приветствани от Ботьо Ботев – представител на местната консултативна група за иновации по проекта и общински съветник в Столичен общински съвет. В своето изказване той представи София като град с хилядолетна история с богато културно-историческо наследство.

Основен акцент на срещата бе изпълнените дейности по проекта, както и добрите практики за стимулиране на младежкото предприемачество на Столична община, включително разработения План за действие по проект NewGenerationSkills.

Четири добри примера за програми и инициативи за стимулиране на младежкото предприемачество, образование и заетост бяха представени от експерти на семинара: "Програмата за инкубиране и акселерация" на Института на основателите (Founders Institute), Програмите за младежко предприемачество на "Джуниър Ачийвмънт България", Софийски хакатони и Академия за социални предприемачи на Reach for Change.

Най-голямата обучителна програма за стартъпи на талантливи предприемачи и дейността на Founders Institute представи Милен Иванов, директор на българския филиал. Иванов запозна аудиторията с начина, по който работи системата за обучаване на предприемачи, предоставяйки възможност на обучаемите да се учат от успешно доказани ментори, чрез конкретни примери, решаване на специално адаптирани тестове и казуси, получавайки постоянна обратна връзка за постигнатите резултати или липсата на такива.

 

Втората добра практика беше представена от Светослав Маноилов, старши експерт „Бизнес развитие“, член на екипа на „Джуниър Ачийвмънт България“, водеща организация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до висшето училище. Беше представено портфолиото от образователни продукти и услуги, както и постигнатите резултати в детски градини, училища и университети. Специален акцент бе поставен на провежданите обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти и на практическите обучения на студентски стартъпи.

Инициативата Софийски хакатон представи Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София. Столичната община е първата, която организира в последните години общински хакатони за разработване на иновативни идеи. Тази година Столичната община организира първия 24-часов Балкански хакатон в София. Тук се събраха програмисти от 9 държави: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Румъния, Македония, Словения, Сърбия, Турция и България. Те разработваха иновативни технологии не само за дигиталната свързаност на страните ни, но и за по-добро бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства изолиран и дигитално изключен. Хакатонът се проведе само месец след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София и в рамките на Българското председателство на Европейския съюз.

Експертите посетиха на място и Betahaus (co-working space) в София, представляващо мултифункционално, модерно и удобно място, подходящо както за социални контакти, семинари, работни срещи, така и за интензивна индивидуална или групова работа.

В Betahous, Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Reach for Change България, представи организираната ежегодно от 2016 г. Академия за социални предприемачи. Академията е интензивна обучителна програма, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат да стартират свой собствен социален бизнес. Програмата се състои от 68 обучителни часа, разпределени в три модула. Това са: „Значима социална промяна“, „Бизнес моделиране“, „Привличане на подкрепа“. Участниците в Академията работят в екипи по практически казуси в сферата на социалното предприемачество. Всеки екип работи със социален и бизнес ментор, които споделят своя опит с участниците и ги насочват.

Reach for Change България е част от международната мрежа на фондация Reach for Change, която има представителство в 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на младите хора в голям мащаб. Фондацията организира в партньорство с „Нова Броудкастинг Груп“ ежегодния конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, който се провежда от 2014 година.

 

 

 

18.09.2018