Първа сесия на направление „Открито“ на Програма "Навън"

От 1 до 22 ноември, включително, ще се приемат проектни предложения в направление „Открито“ на Програма „Навън“ за подкрепа на артистични намеси в градска среда през 2022 г. Новото направление е създадено с цел съвременното изкуство да стигне до публиката и в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство зони, представяйки временни художествени инсталации в градска среда.

Ще бъдат финансирани до два проекта за реализация на творческата идея в рамките на до 17 000 лв. за всеки един, а произведенията ще бъдат разположени в парковото пространство около езерото „Дружба“ в квартал „Дружба 1“.

Могат да кандидатстват българи, както и чуждестранни лица, които постоянно пребивават в България. Предложения могат да подадат визуални артисти, архитекти, дизайнери и други творци с опит в съвременното изкуство и изкуството в публично пространство, без ограничение на възрастта.

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на пл. „Славейков” № 4, ет. 4, стая № 409, в 2 (два) екземпляра, както следва:

• 1 (един) екземпляр на хартиен носител;
• 1 (един) екземпляр на електронен носител.

Заявления, изпратени по пощата чрез e-mail и с куриер, няма да бъдат приемани.

Годишните насоки и приоритетите на направлението, както и информация за необходимите документи, ще намерите на сайта "Арт София": http://artsofia.bg/bg/outside/2021/11/01/pyrva-sesija-na-napravlenie-otkrito-na-programa-navyn-za-podkrepa-na-vremenni-hudojestveni-instalacii-v-gradska-sreda.

 

28.10.2021