Първа градска болница разполага с нов скенер

Университетската Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител" разполага с изцяло нов компютърен томограф за отделението по образна диагностика и обслужва пациенти.

"Общинската болница е пример за добро управление, защото във време на финансова криза успя да закупи нова апаратура, със собствени средства" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно със зам.-кмета по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов, с председателя на комисията по здравеопазване д-р Антон Койчев разгледаха новото оборудване в лечебното заведение.

"Нашата задача е да развиваме общинското здравеопазване, защото то има много важна роля в здравеопазването в София. Във време на кризата от Ковид-19 всички общински болници успяха да организират дейността си и покажат стабилност" – посочи също кметът Фандъкова.

През 2021 г. Университетската Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител" получи разрешение от Столичния общински съвет да закупи със собствени средства нов компютърен томограф за отделението по образна диагностика. Новият компютърен томограф е на стойност до 670 000 лв.

С новия скенер ще се повиши качеството и ще намали времетраенето на изследванията, ще се намали и дозата на облъчване на пациентите.

Апаратът прави изследвания на всички отдели на човешкото тяло; реконструира 64 образа на ротация; има възможност за ангио КТ изследвания; има втора работна станция с необходимото софтуерно оборудване за обработка и преценка на образите.

Компютърният 4-срезов томограф, който до момента се използваше от Университетската Първа МБАЛ, вече е предоставен на ДКЦ № 12. Скенерът General Electric HealthCare е обновен през 2020 г. и с него в ДКЦ № 12 ще може да се предоставя много по-добра медицинска услуга на пациентите. "Това е първото общинско ДКЦ, което разполага с подобна техника за диагностика" – каза зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

"Наред с новия скенер в Първа градска болница е направено обновяване на софтуера на ядреномагнитния резонанс. Плановете на Университетската Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител" са да продължи модернизирането на болницата. Предстои ремонт на Отделението по хирургия и поставяне на фотоволтаична система на покрива" – каза изпълнителният директор на болницата проф. Димитров.


Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

12.07.2022