Озеленяват над 180 пространства в кварталите по Програма „Зелена София“ на Столичната община

Общо 184 зелени пространства в града – междублокови пространства и локални зелени площи – ще бъдат облагородени и обновени по Програма „Зелена София“ 2019 г. на Столичната община. Списъкът с одобрените проекти е публикуван на страницата на Столична община и може да изтеглите от ТУК.

Проекти по Програма „Зелена София“ през 2019 г. ще изпълняват 162 етажни собствености, 10 неправителствени организации – сдружения и фондации, 8 читалища, 3 Училищни настоятелства и едно настоятелство на детска градина.

За изпълнение на одобрените по програмата проекти ще бъдат предоставени безвъзмездно в съответствие: дървесна и храстова растителност, различни видове цветя и луковици, паркова мебел – пейки, кашпи; инструменти и техника за поддържане на засадената растителност, както и материали – плодна пръст и др.

Доставката на материалите ще стартира през втората половина на месец септември, а крайният срок за изпълнение на проектите съгласно правилата на Програма „Зелена София“ е 30 ноември 2019 г.

01.08.2019