Озеленяване за по-чист въздух – бул. "Т. Каблешков" с новозасадена зелена площ!

Край разширения участък на бул. "Т. Каблешков" се появи нов ландшафтен проект, разработен и реализиран от студенти от Лесотехническия университет.

Водени от разбирането, че студентите се учат заедно с града, Асоциация за развитие на София и Столичната община предложиха на студентите предизвикателство да разработят проекти за озеленяване и оформяне на пространства край новата част на малкия градски ринг, и то проекти, които запазват местното биоразнообразие, включват лесна за поддържане растителност, която ефективно пречиства въздуха и предизвиква целогодишен интерес. 

Симона Новоселска и Мерлин Неждет представиха проект за красиво цветно пространство, което доразвива вече засадена цветна леха от жителите на район „Триадица“. Подбраните от студентите растения са газо- и сухоустойчиви, с прахозадържаща способност и целогодишен декоративен ефект. Затова те се класираха на първо място сред достойната конкуренция в студентското състезание.

На 20 май 2022 г. проектът се превърна в реалност! Студентите се включиха в засаждането на растенията и жителите на района вече разполагат с проектирана от специалисти разширена озеленена площ около бул. "Тодор Каблешков". На събитието присъстваха и представители на Асоциация за развитие на София и Столична община.

Студентското състезание и реализацията на зелената площ са осъществени по проект ИНОЕЪР, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

   

20.05.2022