Отворено е кандидатстването за Академията за културен мениджмънт

Краен срок - 8 май 2017 г.

За трета поредна година Гьоте-институт България, Асоциацията за развитие на София, Столична община и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си сътрудничат за организацията на програмата за следдипломна квалификация „Академия за културен мениджмънт“. Програмата предлага възможност на хора, работещи в сферата на културата, да повишат компетенциите си, да се учат от водещи специалисти от България и чужбина, да създадат нови професионални контакти и да станат част от разрастващата се професионална мрежа на Академията, включваща културни мениджъри, представители на чуждестранни културни институти, общински и национални институции, неправителствени организации и др.

Тази година Академията се разраства с клонове в Букурещ и Солун. Във всеки един от трите града ще се проведе по един едноседмичен курс с група от до 20 местни участници.

Кулминацията на Академията ще бъде през септември, когато в София ще се проведе международна конференция, която ще бъде и повод за участниците от трите града да се срещнат, да обменят опит и да обсъдят евентуални колаборативни проекти. Друг резултат от Академията ще бъде публикация със статии и академични текстове за културен мениджмънт и културни политики. Като част от Академията Гьоте-институт предлага начално финансиране на съвместни проекти между участници в програмата в София, Букурещ и Солун.

Краен срок за кандидатстване: 8 май 2017 г.

Изисквания към участните: професионален опит, завършенто висше образование (мин. степен „бакалавър“), владеене на английски език, мотивация

Документи: мотивационно писмо и автобиография

Изпращане на: cma.sofia@goethe.de

Пълната обява можете да видите тук: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/sup/kul/akt.html 

19.04.2017