Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието, в периода от 03.02.2021 г. до 28.02.2021 г., отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Столична община

03.02.2021