Отрязаните коледни дръвчета се преработват в компост

Столичната община напомня на всички, които са украсили дома си за празниците с отрязана жива елха, че е добре да изнесат и поставят дървото до контейнерите за битови отпадъци. Фирмите, изпълнители на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, ще събират елхите отделно по график, за да бъдат транспортирани до инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, където коледните дръвчета се преработват и от тях се получава компост. 

Жителите на районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“ и “Овча купел“ да изхвърлят коледните си дръвчета на изградените обособени места за събиране на зелени биоразградими отпадъци от домакинствата, както следва по адреси:

1. Район "Витоша" на ул. "Беловодски път", старото обръщало на авт. № 63

2. Район "Витоша" – кв. "Симеоново" – площад "Виктория"

3. Район “Витоша“, с. Владая – ул. "Любомир Миланов Дамянов“  

4. Район “Нови Искър“ –  ул. „Кумарица“ № 60 

5. Район “Връбница“ , с. Мрамор – ул. „Васил Левски“ 

6. Район "Панчарево" – с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста 

7. Район "Панчарево" – с. Долни Лозен – ул. "В. Левски" и ул. "Иван Пешев" срещу № 32

8. Район “Кремиковци" – кв. „Челопечене" на ул. "Гилица"

9. Район “Кремиковци"  – с. Яна на ул. "Св. Анна"

10. Район "Овча купел" – кв. "Горна баня" до моста на Домуз дере.

Компостът отново се използва за наторяване на почвата в градски паркове и градини в София. През 2019 г. от инсталацията „Хан Богров“ са произведени около 7 хил. тона компост. 

04.01.2020