Отменя се заповедта за организация на движението на Националния шампионат „Писта София 2019“

От 13 август се отменя Заповедта СОА19-РД95-460 от 09.08.2019 г. за провеждане на Национален шампионат „Безопасно шофиране" и кръг от Национален шампионат Затворен маршрут „Писта София 2019“.

13.08.2019