Откриваща пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“


На 07.06.2022 г. (вторник) от 10:00 часа се проведе откриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Приветствие към участниците в пресконференция отправи г-н Кристиан Кръстев – заместник-кмет на направление „Транспорт и градска мобилност“ на Столична община.

По време на събитието г-жа Петя Тодорова, ръководител проект, представи как с реализирането на проекта и изпълнението на основната му цел ще се подобри енергийната ефективност на СВИО чрез намаляване на годишните разходи за електрическа енергия, ще се автоматизират процесите на управление и мониторинг на СВИО и разходите за поддръжка, ще се използват  възобновяеми енергийни източници за електрозахранване на СВИО, ще се намалят емисиите на парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид, свързани с използване на ел. енергия, ще се намали уличната престъпност, ще се намалят пътнотранспортните произшествия, ще се създадат възможности за по-безопасно движение на пешеходци и велосипедисти.

Обектите, предмет на рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление, са:

  • "Южна дъга" (СОП) – от кръгово "Арена" – "Младост" до бул. „Цар Борис III“ – 827;
  • "Цариградско шосе" – от Пътен възел (ПВ) „7 километър“ до ПВ „Южна дъга“, "Източна тангента", Автомагистрала „Тракия“ – 494;
  • Бул. „Г. М. Димитров“ – от ПВ „4 километър“ до бул. „Симеоновско шосе“ – 291;
  • Бул. „Симеоновско шосе“ – от бул. „Г. М. Димитров“ до "Южна дъга" (СОП) – 160;
  • Алея "Яворов" и бул. „Ситняково“ – от бул. „Н. Й. Вапцаров“ до ПВ "Подуяне" – 277;
  • Бул. „Данаил Николаев“ от ПВ "Подуяне" до Кръгово ПВ "Сточна гара" – 141;
  • Бул. „Сливница“ – от кръгово ПВ "Сточна гара" до ул. „Опълченска“ – 412;
  • Бул. „Ботевградско шосе“ – от ПВ "Подуяне" до ПВ "Северна скоростна тангента" – 408.

Към момента по проекта са подменени 160 осветителни тела по бул. „Симеоновско шосе“, 383 броя по бул. „Ботевградско шосе“, както и 60 по бул. „Данаил Николаев“.

Проектът на Столична община се осъществява с партньорството на „Грийн Зоун”. В пресконференцията г-н Франк Де Вит, представител на партньора, запозна участниците с опита на град Осло (Кралство Норвегия) относно рехабилитацията и подновяването на система за външно изкуствено осветление.

Обща стойност на проекта: 1 050 703,58 лева, от които безвъзмездна финансова помощ 757 405,52 лева, принос от Столична община 293 298,06 лева. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 08.10.2022 г.

С реализирането на проекта, чрез реконструкцията и модернизацията на осветлението на основни пътни артерии и булеварди на територията на град София, ще се осъществи съвсем реалистично постигането на дългосрочни икономически ползи за местната общност и сектора в региона.
07.06.2022