Открива се данъчната кампания за 2022 г.

Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от днес, а от утре – 24 януари – и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници. 

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април 2022 г., при условие, че цялата дължима сума бъде внесена наведнъж. До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци, допълват от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

От 8 януари т.г. в София вече може да се плаща данък МПС за 2022 г. За изминалите две седмици собствениците на превозни средства, регистрирани в столицата, физически и юридически лица, са платили над 6 млн. лв. за колите си. 

През цялата минала 2021 г. внесеният в бюджета данък МПС е общо 112, 2 млн. лв., от които 64 млн. лв. са от физически лица. 

132 млн. лв. са внесени в хазната на София през м.г. като данък недвижими имоти (ДНИ). От тези средства 62 млн. лв. са платени от физически лица – собственици на имоти.

Ако плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва за забавяне, са:

– Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска.

– Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Ставките за местните данъци и такси не са променени и са същите като през миналата година.

Най-удобният начин за внасяне на местните данъци и такси е през портала на Столична община: 
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf 
Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет.

Печатането на данъчните съобщения ще започне в средата на февруари, уточниха от "Общински приходи". Те ще бъдат разпратени през март до тези собственици, които предпочитат да получат хартиени съобщения, вместо електронни на посочен от тях имейл адрес.

23.01.2022