Отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори 68134.4333.250; 68134.4336.2010 и 68134.4333.186 във връзка с реализацията на обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе" – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до MC18-III"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповеди за отчуждаване на имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе" – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до MC18-III".
 

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-3/15.03.2018 г. 

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-4/15.03.2018 г. 

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-5/15.03.2018 г.

22.03.2018