Отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1369.2187 във връзка с реализацията на обект: „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София“

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповед за отчуждаване на имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект: „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София“.

ЗАПОВЕД № СОА18-РД40-1/26.01.2018 г. 

31.01.2018