От 4 април до 4 май 2022 г. Столична община приема проекти по направление „Мобилност“ на Програма „Култура“

 

Могат да кандидатстват културни оператори (организации) и физически лица:

  • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа;
  • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
  • реализиране на регионални и международни резидентски програми;
  • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;
  • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките;
  • Проектите трябва да се реализират от 1 юли до 10 декември 2022 г.
  • Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg/.

01.04.2022