От 30 юли започва прием на проекти по Програма „Навън“ за временни художествени инсталации в градска среда

От 30 юли до 30 септември, включително, е срокът за подаване на проектни предложения за новото издание на Програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда с конкретно пространство площадката „Мавзолей“ в Градската градина.

Подробна информация за необходимите документи, както и всички формуляри и декларации, са публикувани на http://artsofia.bg/ в Раздел "ПРОГРАМА НАВЪН" (https://bit.ly/3eB8zys). 

Финансирането на одобрения проект, който ще бъде избран от независимо жури, може да бъде до 100 000 лв.

Програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда стартира през 2018 г. Първият реализиран проект по нея беше високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ на доц. Венелин Шурелов.  През 2021 г., с решение на Столичния общински съвет, Програмата беше разширена с още едно направление – „Открито“, което е насочено към създаването на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Конкретните райони и зони, определени за пространства за художествени проекти през 2022 г., ще бъдат обявени заедно с отворената покана за новото направление на Програмата. Предвижда се при всяко издание експертно жури да избира два художествени проекта, които да бъдат реализирани в градската среда и да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв.  


29.07.2021