Остава в сила временното спиране движението на автобусни линии №№ 505, 66, 103 и 122

Линия № 505 свързва "Орлов мост" и  парк „Врана“, а автобусните линии №№ 66, 103 и 122 се движат до Природен парк "Витоша". Остават в сила и въведените промени в маршрута на линия № 63, която се движи до Бялата чешма. 

Карта на маршрута за линия № 63

13.05.2020