Основен ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 175


Проект: Основен ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 175

Програма: по Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Стойност: 79 035,65 лв.

БФП: 50 000,00 лв.

Съфинансиране: 29 035,65 лв.

Кратко описание: Проектът цели подобряване на условията на извършване на социалната услуга и функционирането на центъра в среда максимално близка до семейната, създаваща уют и комфорт. По проекта се извършва подмяна на вратите, монтаж на антипаник брава, подмяна на таракот и фаянс, както и на подовата настилка, доставка и монтаж на пожароизвестителна система, подмяна на ВиК и ремонт на ел. инсталация.
11.08.2022