Осми фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища – 25.11.2017 г.

Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община в партньорство със сектор „Волейбол” към Катедра „Баскетбол, волейбол и хандбал” при НСА „Васил Левски” и със съдействието на Българска федерация волейбол организират осми фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища – 25.11.2017 г.

1. Писмо покана за участие до Кмет на район и Директор на училище

2. Регламент за провеждане

23.10.2017