Още 86,6 млн.евро от фондовете по политиката на сближаване за изграждане на линия 3 на столичното метро

Днес Европейската комисия прие нов инвестиционен пакет в размер на 86,6 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за финансиране на по-нататъшните работи по изграждането на западната част на линия 3 на метрото в София. Това се посочва в съобщение на ЕК http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2017/06/06-08-2017-eur86-6-million-from-cohesion-policy-funds-for-the-construction-of-the-metro-line-3-in-sofia.
Средствата ще бъдат използвани за изграждане на четири нови станции на метрото по отсечка с дължина 4 km. — от центъра на града (ул. „Житница“) до околовръстното шосе през квартал „Овча купел“ в югозападната част на София.
Миналата година Комисията прие първия пакет от инвестиции на стойност над 368 млн. евро от ЕФРР в подкрепа на изграждането на третата линия на софийското метро, свързваща жилищните комплекси „Сухата река“, „Хаджи Димитър“, „Красно село“, „Славия“, „Белите брези“, „Лагера“ и „Хиподрума“ с центъра на столицата. Очаква се в завършен вид линия 3 да има 19 станции и да бъде с обща дължина 16 км, с което до 2020 г. дължината на линиите от мрежата ще стане 56 км, а броят на станциите — 53. Почти 500 млн. евро средства на ЕС бяха инвестирани в разширението на линии 1 и 2 през периода на финансиране 2007 — 2013 г., по-специално за да се осигури удобна връзка с летището и бизнес парк София.

Фотограф: Гео Калев

08.06.2017