Още 4 нови трамвая получава София с безвъзмездно финансиране

Подписано е допълнително споразумение от кмета на Столична община за доставка на още 4 нови трамвайни мотриси за София. Допълнителното споразумение за безвъзмездното финансиране е подписано между Столична община, Министерство на околната среда и водите и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Трамваите са климатизирани, нископодови, съчленение и ще бъдат закупени със спестените средства от проведената процедура за доставка на нови 25 трамвая по проект от Оперативна програма „Околна среда“ в размер на размер на 16 594 554 лв.

Общо 29-те трамвая, заедно с вече договорените 25 по проекта, ще се движат по линии 4, 5 и 18. 

Очаква се първите трамваи да започнат да идват в началото на 2023 г.

Доставянето на превозните средства се извършва по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" по Оперативна програма „Околна среда“.

 

13.06.2022