Още 30 нови контейнера за текстилни отпадъци са поставени в София

Столична община постави още 30 специализирани контейнера за текстил. Те са разположени в различни райони на града.

Съдовете на "Тексайд България" са част от системата за събиране и третиране на текстилни отпадъци, която общината започна да разработва в началото на 2019 г.

Зам.-кметът по екология на София Йоана Христова днес направи проверка на новите контейнери в ж.к. „Овча купел“  заедно с кмета на района Христина Семерджиева, експерти от дирекция "Управление на отпадъците" на общината и Столичен инспектор.

„С 30-те нови контейнера надграждаме системата за текстилни отпадъци на територията на Столична община. Общият брой на съдовете вече е 72 – съобщи Христова. – От февруари започнахме с поставянето на първите 42 с бранда TexСycle. За  времето от февруари до днес от всичките контейнери са събрани над 368 тона текстилни отпадъци и обувки." Христова  каза, че с въвеждането на тази система София разширява разделно събираните потоци отпадъци, с което се намалява вредното им влияние върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух.

Новите контейнери са бели, брандирани с лента, която показва видовете отпадъци, които могат да се поставят в тях. Чрез JPS ще се следи запълването на съдовете. Създадени са така, че да предпазват събраните текстилни изделия от атмосферните влияния и да ги защитават от кражби. Контейнерите отговарят на стандартите и притежават европейски сертификат за качество на ЕС.

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията.

Адресите на всички контейнери могат да бъдат намерени на сайта на Столична община - www.sofia.bg/waste и в приложения

СПИСЪК

12.09.2019