Още 101 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община

 

Общо 125 предложения оцени комисията на третото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 10:30 ч. на 8 май. 101 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 91 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 10 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите, е в размер на над 59 000 лв.

До момента са разгледани 227 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 300 000 лв.
Услугата за подаване на заявления чрез електронната страница беше деактивирана от 11:00 ч. на 11 май.

Резултати за проектите, подадени след 10:30 ч. на 8 май до деактивирането на системата за електронно подаване на заявления, ще бъдат публикувани след 20 май.

Списък на одобрените и неодобрени проекти e публикуван на:

https://kultura.sofia.bg/calendar//assets/2020/dokumenti/solidarnost/Rezultati_Solidarnost_3to_zasedanie.pdf
 

14.05.2020