Още 10 дена за данък сгради и МПС

На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци – за недвижими имоти и за МПС. Ако собствениците пропуснат да направят това, върху дължимите суми ще започнат да се начисляват законните лихви, предупредиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

Първите вноски на тези два данъка трябваше да се внесат до 30 юни, а до края на този месец е срокът за втора вноска. 

За плащане на такса битови отпадъци крайният срок е 30 ноември. Първите две вноски тази година трябваше да се внесат най-късно до 30 юни и 30 септември. След тези дати започна да се начислява съответната лихва по закон.

Най-удобният и безопасен начин за плащане е през портала на  Столична община: 

 https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Други опции за плащане са: по банков път, чрез финансови посредници или на каса в някой от районните данъчни отдели в София. 

Напомняме, че по решение на Столичния общински съвет от 7 октомври данъчните отдели в район "Витоша" и в район "Овча купел" вече са обединени. По тази причина е валидна само сметката на отдел „Общински приходи – Витоша“, която е: BG 54 SOMB 9130 84 275773 44.

20.10.2020