Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircEИме на проекта: Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE

Програма: Интеррег Европа (INTERREG EUROPE)

Бюджет на СО: 181 232,84 евро, 100% грантово финансиране

Период за изпълнение: януари 2017 г. -  юни 2021 г.

Цел:

Проектът е насочен към подпомагане на градовете в прилагането на концепцията за кръгова икономика при разработването на програми, стратегии и анализи за управлението на отпадъците.
Основната цел е разработване на Стратегия за устойчиво интегрирано управление на отпадъците, както и тяхното рециклиране с цел повторна утилизация.

Кратко описание:

През декември 2015 г. Европейската комисия прие новата Програма за преминаване към кръгова икономика, която трябва да допринесе за удължаване на цикъла на живот на суровините и материалите чрез рециклиране и повторна употреба (Регламент COM (2015) 614/2). В контекста на този Регламент проект CircE има за цел да подпомогне градовете  партньори в разработването на местни стратегии за управление на отпадъците и планове за действие за преминаване към кръгова икономика.

Партньори:

Водещ партньор на проекта: област Ломбардия, Италия.
Партньори в проекта са: Столична община; Независима област Каталуния, Испания; Федерален офис на Долна Силезия; Провинция Гендерланд, Холандия; Организация за рециклиране на отпадъците, Великобритания; Предприятие за градско развитие в регион Отс, Франция; Организация на общините и градовете в Република Словения.

11.08.2022