Организират четири мобилни пункта за събиране на опасни отпадъци от домакинства

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци от домакинства на четири мобилни пункта – един в началото на април и тридневна кампания в средата на месеца.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин“.

Пунктът приема на 08 април 2022 (петък) с обичайното работно време от 8:30 до 14:30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

От 14 – 16 април ще се проведе традиционната пролетна тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която обхваща четири столични района – „Оборище“, „Лозенец“/“Триадица“ и „Младост“.

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва:

Район „Оборище“

14.04.2022 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“;

Район „Лозенец“/“Триадица“

15.04.2022 г. (петък) – бул. "Арсеналски" № 97 на паркинга до светофара на кръстовището с ул. "Богатица";

Район „Младост“

16.04.2022 г. (събота) - ж.к. "Младост 1", бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45).

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Информационна листовка
06.04.2022