Организация за изместване на спирка на градския транспорт във връзка с изграждане на газопроводни отклонения по ул. „Любляна”

 

От 13.09.2021 г. до 16.09.2021 г. се предвижда изместване на автобусна спирка с код 1922 „Ул. Дамяница“ на ул. „Любляна”, за автобусни линии №№ 59 и 107 с 20 метра напред в посока пл. „Сред село“.

10.09.2021