Организация за движението във връзка с отбелязване Деня на загиналите във войните
От 08:00 до 12:30 часа на 11.11.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Каменоделска” между ул. „Първа българска армия” и ул. „Кожарска” с изключение на автомобилите на присъстващите на отбелязването на Деня на загиналите.
04.11.2021